Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko klobouk Destinační společnost Valašsko
logo Image%202@2x
Baťova naučná stezka
Více

Baťova naučná stezka

Vydejte se po oblíbené Baťově naučné stezce, která vede kolem Vsetína a nově je od Cábského jezírka směrem k Malé Bystřici rozšířena o další tři nová zastavení s informačními tabulemi.

Původních patnáct zastavení instalovaných na trase od areálu vsetínské Zbrojovky přes Červenku, Dolinky, Ranč až na Vsacký Cáb a Cábské jezírko bylo rozšířeno o další tři naučné tabule za Cábským jezírkem, vedoucím až do Malé Bystřice k autobusové zastávce. Celková délka naučné stezky je zhruba 20 km.

Stezka je pojmenovaná na počest rodiny Tomáše Bati, po jehož lesních pozemcích vede větší část trasy. Na osmnácti zastaveních se můžete seznámit s přírodními zajímavostmi této části Vsacka. Cestou budete míjet maloplošná chráněná území – přírodní rezervace Kutaný či Halvovský potok – představující zbytky přirozených karpatských lesů.

Kromě pěkné procházky valašskou krajinou se hlavně děti mohou díky informačním tabulím seznámit s řadou vyobrazených živočichů a dozvědět se zajímavosti z jejich života. Vyobrazeny jsou tak hlavně druhy, které je možné v této lokalitě i vidět. Jde o lesní zvěř, obojživelníky, hlodavce, ptáky či ryby, konkrétně třeba o kuňku žlutobřichou, raka kamenáče nebo raka říčního.

V tůních kolem jsou k vidění další drobné vodní organizmy, jako například larvy hmyzu – vážky, chroustíci, jepice, pošvatky či obojživelníci – ropuchy, skokani, mloci a čolci. Součástí informačních tabulí jsou i úkoly, které děti mohou plnit, jako například přiřazovat stopy k jednotlivým zvířatům, poznávat druhy ryb, ptáků nebo hlodavců.Mapa výletu


Galerie

Ostatní výlety

up Nahoru

Newsletter