Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko klobouk Destinační společnost Valašsko
logo Image%202@2x
Více

Zavedení strategického řízení vedoucí ke koordinovanému rozvoji území SOMVRegistrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014548

Žadatel: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko

Projekt Zavedení strategického řízení vedoucí ke koordinovanému rozvoji území SOMV s registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014548, je spolufinancován ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost
a státního rozpočtu ČR.

V rámci projektu dojde k realizaci těchto klíčových aktivit:
• KA1 - Zpracování strategického rozvojového dokumentu SOMV
• KA2 - Odborná exkurze za příklady dobré praxe
• KA3 - Odborné a akreditované semináře
• KA4 - Nové webové stránky
• KA5 - Řízení a koordinace projektu

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je tvorba strategického dokumentu v organizaci, rozvoj nástrojů zlepšování komunikace organizace směrem k občanům, realizace specifických vzdělávacích programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě.

Doba realizace: od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2022

Výše rozpočtu: 3 065 550,00 Kč

Zdroje financování: ESF – prostřednictvím OP Zaměstnanost (85 %); státní rozpočet ČR (10 %); vlastní zdroje (5 %)

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Název výzvy: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC) – 03_18_092

STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ DOKUMENT SDRUŽENÍ OBCÍ MIKROREGIONU VSETÍNSKO NA OBDOBÍ LET 2022 - 2030 KE STAŽENÍ

Více informací u projektového manažera projektu:
Ing. Petra Kafková
M: +420 777 553 071
E-mail: kafkova.roznovsko@seznam.cz  

up Nahoru

Newsletter