Zámek Žerotínů

Valašské Meziříčí, Komenského 1
+420.571684222

Zámek Žerotínů se majestátně tyčí nad tokem Rožnovské Bečvy a je jednou z hlavních dominant města Valašské Meziříčí. Byl založen roku 1538 Janem z Pernštejna, řečeným Bohatým. Tento původně renesanční zámek byl ve druhém desetiletí 18. století přestavěn v duchu barokního slohu kdy také získal svou dnešní podobu.

V letech 1548 – 1815 zde sídlila meziříčská a pak velkolosinská větev rodu Žerotínů. Poté patřil zámek rodu Kinských a jeho poslední majitel jej roku 1854 prodal rakouskému státu, který zde zřídil ženskou trestnici. Vzhledem k faktu, že šlo o jediné zařízení toho druhu na Moravě a ve Slezsku, traduje se, že zde pykala travička Maryša, známá z díla bratří Mrštíků. 

Za I. sv. války sloužil zámek jako vojenský lazaret, po válce sloužila část zámku jako kasárna, byty a část budovy využívaly zdejší školy. V současnosti je zámek sídlem Kulturního zařízení města a dějištěm řady hudebních a divadelních akcí. K nejvýznamnějším patří Mezinárodní festival cimbálu, multižánrový festival Valašský špalíček, ojedinělá mezinárodní soutěž v uměleckém přednesu amatérů Moravský festival poezie, mezinárodní folklorní festival Babí léto a regionální přehlídka Setkání netradičních divadel. Na zadním nádvoří zámku se nachází barokní sýpka se stejnojmennou galerií a Turistickým informačním centrem