Zámek Vsetín

Vsetín, Horní náměstí 2
+420 571 411 689

Původně renesanční zámek s vnitřním dvorem vroubeným arkádami pochází z první poloviny 17. století a je přirozenou dominantou města Vsetína. Postaven byl tehdejšími majiteli panství Lukrecií Nekšovnou z Landeka a jejím druhým manželem Albrechtem z Valdštejna na základech středověké tvrze z první poloviny 15. století. Roku 1708 Vsetín přepadli a vypálili uherští povstalci (Kuruci). Zámek vyrabovali, zapálili a obyvatele pobili. Zámek zcela vyhořel a upraven k bydlení byl až v průběhu 18. století pozdějšími majiteli, uherskou šlechtickou rodinou Illésházy. Dnešní klasicistní podobu získal vsetínský zámek v letech 1833-1834 za posledního šlechtického majitele, rytíře Josefa z Wachtlerů. V této době byl založen také přilehlý zámecký park se vzácnými dřevinami. Mezi další významné majitele zámku patřila např, rodina Thonetů, či Marie Baťová se synem Tomášem. Ti vyli posledními soukromými majiteli zámku. Od roku 1964 na zámku sídlí Okresní vlastivědné muzeum, dnes nazývané Muzeum regionu Valašsko.

Najdete u nás novou stálou expozici „Živá paměť regionu“, která je umístěna v devíti výstavních sálech v 1. patře vsetínského zámku. Expozice je bez průvodce (průvodce Vás doprovodí pouze na vyžádání) a lze si ji nejlépe prohlédnout ve sledu: Fenomén ohýbaného nábytku (o vzácné muzejní sbírce i o současné produkci TON a. s.), Výroční a rodinné zvyky (o zvykosloví na Valašsku), Pásli ovce Valaši (o valašské kolonizaci a salašnictví), Neklidné časy (o valašských rebeliích a zbojnictví), Podomácká výroba (o neřemeslné výrobě na Vsetínsku), Vsetínské století páry (o průmyslové revoluci ve Vsetíně ve 2. pol. 19. stol.), Moravský Edison (o Josefu Sousedíkovi) a V partyzánských horách (o protektorátu a odboji na Vsetínsku za 2. světové války).

Během celého roku probíhají v muzeu současně několik krátkodobých výstav se zaměřením na historii, výtvarné umění, etnografii, přírodovědu aj. Pro školy i další zájemce je k výstavám vytvořen doprovodný zábavně naučný program.