Zámek Lešná u Valašského Meziříčí

Lešná, Lešná 1
+420 571 635 239

Zámek se nachází v centru obce Lešná, asi 4 km severozápadně od Valašského Meziříčí. Původně se jednalo o tvrz s původem již v roce 1415. Na přelomu 16. a 17. století byla tvrz přestavěna na pozdně renesanční čtyřkřídlý jednopatrový zámek s arkádovým nádvořím. K dalším stavebním úpravám došlo ve 2. čtvrtině 18. století za Rudolfa Podstatského z Prusinovic. Byly zde vybudovány reprezentativní místnosti a na přelomu 80. a 90. let 19. století získal zámek dnešní podobu. Klasicizující ráz s romantizujícími novogotickými detaily vtiskla objektu přestavba údajně podle projektu Johanna Micka a Viktora Siedeka. V té době byl zasypán příkop, který propůjčoval objektu pevnostní charakter, a v přilehlém přírodně krajinářském parku byly vysazeny četné dřeviny. V roce 1975 získalo do své správy památkově chráněný lešenský zámek spolu hodnotným krajinářským parkem Okresní vlastivědné muzeum Vsetín, dnes Muzeum regionu Valašsko.

Dominantou zámku je anglický přírodně krajinářský zámecký park, který vznikl v polovině 19. století. Už před jeho zřízením se zde rozkládala okrasná zámecká zahrada, na jejímž půdorysu byly vysázeny tehdejším majitelem Jiřím Beesem nejstarší dřeviny domácího původu (např. jasan, habr atd.). O další rozkvět parku se v 80. a 90. letech 19. století výsadbou četných introdukovaných (např. jedle, cypřišky, jalovec, zeravy, liliovník, pterokarye, nahovětvec aj.) a kultivovaných domácích dřevin zasloužil nový majitel panství – císařský komoří August hrabě Kinský z Vchynic a Tetova. V roce 1925 byly založeny dva rybníčky a bažantnice. Konfiskace majetku hraběcího rodu Kinských v roce 1945 vedla k postupné devastaci areálu. V roce 2000 byl park po rozsáhlé rekonstrukci znovu slavnostně otevřen.