Zámek Kinských

Valašské Meziříčí, Zámecká 3
+420 734 236 279

Empírový zámek, který vznikl na místě původní správní budovy rožnovsko-krásenského panství. Ta byla za majitele hraběte Eugena Kinského přestavěna na panské sídlo. K zámku přiléhá rozsáhlý park se vzácnými dřevinami, založený na rozhraní 18. a 19. století. Park má rozlohu 6,297 ha. Objekt byl v majetku rodů Žerotínů a Kinských. Po roce 1945 se stal zámek majetkem státu. V letech 1948-1950 se do uvolněných místností zámku přestěhovalo valašskomeziříčské muzeum a sídlem muzea je doposud. V současnosti nese název Muzeum regionu Valašsko, muzeum ve Valašském Meziříčí.

Nyní je v zámku možné shlédnout dvě stálé expozice. První je věnovaná osvětlovacímu sklu a gobelínům. Druhá, s názvem „Jak se žilo na zámku“, ukazuje dobově zařízené zámecké pokoje. Pokoj hraběte Kinského, ložnice manželů Seilernových a reprezentační místnost zámeckého salónu. Na ni navazuje zámecká herna pro děti i dospělé s komorní expozicí „Hračky ze zámku a podzámčí“. Během celého roku probíhají v muzeu současně dvě krátkodobé výstavy se zaměřením na historii, výtvarné umění, přírodovědu, etnografii aj.