Za vůní našeho ovoce

ZA VŮNÍ NAŠEHO OVOCE
Celkové náklady: 32 899,40 eur
Výška příspěvku EFRR: 27 964,49 eur
Konečný uživatel: Obec Zděchov
Doba realizace: 1.12.2018 – 30.11.2019

Předmětem společného projektu Obce Zděchov, Obce Huslenky a Obce Jasenica na
slovenské straně je realizace Centra vzdělávání v oboru ovocnářství a zpracování
ovoce na Valašsku (sušírny ovoce) v prostorách stávajícího ovocného sadu
a výsadba ovocných stromů v obci Jasenica.

publicita-sušírna ovoce