Projekt Udržitelné Valašsko

Realizací tohoto projektu chceme rozvíjet pozitivní vtah dětí k přírodě, její ochraně a ekologickému chování. Projektovými aktivitami chceme také učit děti vzájemné spolupráci, učit je samostatně vyhledávat řešení, podporovat jejich snahu o poznání a rozvíjet jejich kreativitu.

Z tohoto důvodu cílíme na žáky základních škol, abychom rozvíjeli i jejich samotný zájem o životní prostřední a jeho ochranu, kdy se pomocí jednotlivých výukových bloků dozví vždy o jedné ze složek životního prostředí a na základě těchto získaných znalostí skupinově vypracují malý „projet“, který bude rozvíjet jak jejich, kreativitu, týmovou spolupráci a také zúročí znalosti, které se v rámci výuky naučili. V rámci projektových aktivit podniknou také exkurze např. do Technických služeb, kde budou mít možnost vidět, kolik odpadu se shromažďuje a jakým způsobem se zpracovává.