Setkání s Informačními centry Valašska

23. 05. 2019 / Marie Přibylová

Tuto středu jsme se setkali se zástupci Turistických Informačních center Valašska. Informační centra poskytují důležité informace o zajímavých místech v okolí. Zelené „Íčko“ zná nejspíš každý. Pracovníci informačních centrech pomáhají turistům orientovat se v neznámém prostředí. V oblasti cestovního ruchu hrají klíčovou roli.

Destinační společnost Valašsko má za úkol koordinovat cestovní ruch na Valašsku napříč různými sektory. Tuto středu jsme diskutovali o vzájemné spolupráci. Právě připravujeme Regionální hru Poznáváme Valašsko. Sledujte Facebookový profil letní hry: https://www.facebook.com/poznavamevalassko/.