Přijďte diskutovat o vyváženém rozvoji Valašska!!!

09. 11. 2018 / Helena Volková

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko si Vás v rámci činnosti Destinační společnosti Valašsko dovoluje pozvat na

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ MARKETINGOVÉ STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI VALAŠSKO NA OBDOBÍ 2019 – 2022

Marketingová strategie je realizována v rámci aktivit projektu „Destinační společnost Valašsko 2018“, který je spolufinancován Zlínským krajem.

 Datum konání:                20. listopadu 2018

Čas konání:                       15.00 – 17.00 hod.

Místo konání:                  Městský úřad Vsetín, zasedací místnost č. 607 v 6. patře

Projednávaný dokument si můžete v elektronické podobě stáhnout zde:

Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu TO Valašsko na období 2019 2022

Pro všechny přítomné bude v průběhu veřejného projednání zajištěno drobné občerstvení. V případě dotazů kontaktujte Bc. Kristýnu Jakešovou na e-mailové adrese: jakesova@mikroregion-vsetinsko.cz nebo telefonicky: 730 505 504.

Uvítáme Vaše náměty k vyváženému rozvoji cestovního ruchu v naší jedinečné oblasti s bohatou historií, malebnou přírodou a srdečnými lidmi.

Těšíme se na Vaši účast.