Pracovní skupina Valašsko – 3K platforma

Destinační společnost Valašsko v rámci činnosti Sdružení obcí mikroregionu Vsetínsko vznikla
v roce 2017. V tomto roce byl ustanoven i poradní orgán, pracovní skupina Destinační
společnosti Valašsko. Tento tým podporuje řízení a koordinaci aktivit v oblasti cestovního
ruchu v území Valašska. Členové pracovní skupiny přinášejí podněty ze svých oblastí
působnosti. Posláním pracovní skupiny je hájit zájmy jednotlivých regionů v oblasti
cestovního ruchu. Členové jsou zástupci jednotlivých regionů Valašska. Setkání pracovní
skupiny Destinační společnosti Valašsko probíhají v pravidelném intervalu.

Seznam členů pracovní skupiny:

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, Destinační společnosti Valašsko: Ing. Helena Volková
(volkova@mikroregion-vsetinsko.cz), Ing. Marie Přibylová (pribylova@mikroregion-
vsetinsko.cz)

Město Rožnov pod Radhoštěm: Ing. Marek Havran (marek.havran@roznov.cz)

Dobrovolný svazek obcí Mikroregionu Valašskomeziříčsko – Kelečsko: Ing. Helena Dobešová
(dobesova.mikroregion@gmail.com)

Město Valašské Meziříčí: Ing. Daniel Šulák (sulak@muvalmez.cz)

Město Vsetín: Ing. Iveta Balejová (Iveta.Balejova@mestovsetin.cz)

Sdružení Mikroregion Rožnovsko: Ing. Petra Kafková (kafkova.roznovsko@seznam.cz)

Sdružení obcí Hornolidečska: Ing. Stanislav Petřík (petrik@mashornolidecska.cz)

Sdružení Valašsko – Horní Vsacko: Ing. Vlasta Sláčíková (Vlasta.Slacikova@seznam.cz)

Sdružení pro rozvoj Mikroregionu Střední Vsetínsko: Bc. Lucie Žabčíková (manazer@mikroregionsv.cz)