Na Valašsku proběhla konference zaměřená na práci v online marketingu

22. 11. 2017 / Helena Volková

Jak být správně vidět ve velkém světě internetu? Tato otázka často trápí zástupce společností napříč všemi profesemi. Pracovníci informačních center a odborů cestovního ruchu ze Zlínského kraje se dnes snažili najít správnou odpověď. Na konferenci „Online marketing aneb jak být správně vidět“ se zúčastnili praktického workshopu zaměřeného na práci se sociálními sítěmi a jejich efektivní užívání.

Konference proběhla ve společenském sálu budovy Podnikatelského inkubátoru – Maštaliska ve Vsetíně. V rámci aktivit pro zkvalitnění prezentace turistické oblasti Valašsko a Zlínského kraje ji uspořádala Destinační společnost Valašsko, která tak navázala na svou předchozí vzdělávací aktivitu – poznávací exkurzi. „Propagace v online prostředí je v dnešní době nezbytnou součástí prezentace a utváření image nejen turistických oblastí, ale prakticky kterékoli instituce. Destinační společnost se proto rozhodla podpořit pracovníky v oboru cestovního ruchu ve Zlínském kraji a uspořádala konferenci s praktickým workshopem zaměřeným především na práci se sociálními sítěmi,“ uvedla Monika Jelénková, manažerka Destinační společnosti Valašsko.

Workshopem a teorií online marketingu provázeli Tomáš Šula, pedagog Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a zástupce společnosti Reklamní inženýři s.r.o. se svou kolegyní Lucií Podolovou. Společnost Reklamní inženýři má za sebou řadu úspěšných kampaní a projektů, a za svou dobu působení získala ve světě marketingu mnoho ocenění. Z těch významnějších lze jmenovat první místo v kategorii Sociální, ekologický, zdravotní a kulturní marketing soutěže EFFIE AWARD asociace komunikačních agentur (AKA) o nejefektivnější reklamu.

Konference byla realizována za podpory Zlínského kraje v rámci projektu Destinační společnost Valašsko 2017. „Všech třicet účastníků mělo možnost vyzkoušet si možnosti primárně sítí Facebook a Instagram, a to přímo v praxi na neveřejné pracovní stránce vytvořené pro potřeby praktické části workshopu,“ doplnila Monika Jelénková.