Naučná stezka okolím Vsetína

Stezka je dlouhá 7 km a na svých 13 zastaveních představuje přírodní zajímavosti Vsetína a údolí Jasenice. Trasa začíná na nábřeží Vsetínské Bečvy, stoupá vzhůru ulicí Palackého ke vsetínskému zámku a k přírodní památce Vršky-Díly, za kterou se napojuje na modrou turistickou značku. Dále pokračuje k samotě U Kovářů, kde se stočí do údolí Velký Skalník. Poslední informační tabule je umístěna u autobusové zastávky U Kovárny v údolí Jasenice.

Na trase je celá řada zajímavostí. Ať už vsetínský zámek, budovy Staré a Nové radnice, přírodní památka Vršky-Díly – unikátní terasovitě člěněný svah kvetoucí vzácným druhem orchidejí, jalovcové louky či Valova skála. Stezku je možné absolvovat pěšky či na kole, ideálně v období od jara do podzimu. Stezka je vhodná pro rodiny s dětmi.

Seznam zastavení:

 1. Vsetín – městské lázně
 2. Vsetínský zámek
 3. Přírodní památka Díly I
 4. Přírodní památka Díly II
 5. Přírodní památka Vršky I
 6. Přírodní památka Vršky II
 7. Nad Jasenkou
 8. Jasenka – u pomníčku
 9. U Švagerů
 10. U Vilémů
 11. Valova skála a okolní lesy
 12. Velký Skalník – okolí Valovy skály
 13. Velký Skalník – U Kovárny

Zdroj: Město Vsetín