Naučná stezka Klenov

Naučná stezka je dlouhá 7 km a na 10 informačních panelech představuje geologické, botanické i zoologické zajímavosti Javorníků v oblasti kolem masivu Klenov. V létě je stezka vhodná pro pěší i cyklisty na horských kolech, v zimě i pro běžkaře.

Trasa stezky vychází od přehrady Bystřička a po modré turistické značce pokračuje směrem k zastavení u přírodní rezervace pod vrchem Klenov. Dále pokračuje ke skalnímu vrcholu Zámčisko, kde stávala středověká tvrz a k lesní tůni, která byla prohloubena v mokřadu pro obojživelníky. Následující zastávka je umístěna u odbočky ke Svantovítovým skalám a pokrčuje k přírodní památce Louky pod Štípou, jednomu z nejstarších chráněných území na Vsetínsku. Závěr stezky prochází pod kótou Vršky, na obcí Růžďka až na Dušnou, rozcestí k Vsackému Cábu.

Seznam zastavení:

  1. Bystřička – přehrada
  2. Přírodní rezervace Klenov
  3. Sklaní hrad Klenov
  4. Lesní tůn
  5. Odbočka k svantovítovým skalám
  6. Přírodní památka Louky pod Štípou
  7. Smíšený les
  8. Rozcestí nad Růžčkou
  9. Události v Růžčce v roce 1777
  10. Dušná: rozcestí k Vsackému Cábu

Zdroj: Centrála cestovního ruchu Východní Moravy