Muzeum regionu Valašsko

Vsetín, Horní nám. 2

+420 571 411 690

Muzeum regionu Valašsko vzniklo v roce 1964. Vzniklo sloučením Muzea ve Valašském Meziříčí (předchůdce muzea – Musejní společnost ve Valašském Meziříčí byla založena již v roce 1884), Muzea ve Vsetíně (založeno 1924) a Muzea v Kelči. Zřizovatelem byl do roku 2003 Okresní úřad Vsetín a od roku 2003 Zlínský kraj. Od roku 2005 je součástí Muzea regionu Valašsko také Hvězdárna Vsetín, která vznikla v roce 1950.

V současnosti Muzeum regionu Valašsko spravuje hned několik památkově chráněných objektů:

  • Zámek Vsetín,
  • Zámek Kinských,
  • Zámek a park v Lešné u Valašského Meziříčí,
  • Kostel sv. Trojice ve Valašském Meziříčí,
  • Hvězdárna Vsetín.