Kostel sv. Václava Horní Lideč

Horní Lideč, Kostel sv. Václava

Kostel sv. Václava v Horní Lidči byl postaven na začátku 90. let 20. století na místě, kde původně stávala škola. Záměr postavit v obci nový kostel vyšel z iniciativy místních věřících, kteří dosud docházeli na bohoslužby do zcela zaplněného farního chrámu v Lidečku. Velká část stavebních prací vznikla svépomocí a celá stavba trvala pouhé 4 roky. Ideou architekta Ivo Ondračky byla budova kostela podobná zdejším rodinným domkům, respektive vzešel z konceptu rodinného domu určeného pro více osob. Proto projektant zasadil budovu kostela do stavební linie kolem hlavní cesty, ale zvonici naopak předsunul co nejvíc ke středu křižovatky. V blízkosti kostela se v samostatném objektu nachází celoroční expozice vyřezávaného dřevěného betlému. Jeho pozoruhodností je 75 mechanicky se pohybujících figur, které předvádějí stará řemesla a zvyky.

Kostel je součástí projektu Otevřené brány: https://otevrenebrany.cz/