Kostel sv. Michaela Archanděla

776 038 115, 776 673 952

Obec Lešná se nachází cca 7 km od Valašského Meziříčí a jednou z jejích hlavních dominant obce je kostel sv. Michaela. První dřevěný kostel byl postaven v Lešné v období 1420 – 1430 za Hanuše z Pržného. V roce 1620 se vrchnost zřekla katolictví a Beneš Pražma se přidal k odboji proti Ferdinandu II., za což bylo do Lešné posláno vojsko, které vypálilo kostel, dvůr, část zámku a celou Lešnou. Roku 1628 bylo celé panství prodáno Martinovi Půhoučímu z Předmostí a za jeho panování byl v období 1628 – 1635 postaven druhý kostel ke cti a chvále Blahoslavené Trojice, z větší části dřevěný.

Za Jana Emanuela hraběte Lažanského počala reorganizace panství včetně kostela, který byl v letech 1684 – 1686 přestavěn na kamenný. V tomto období byly přistaveny dvě kaple s cibulovitou střechou krytou šindelem. Kostel dostal tvar kříže a uvnitř bylo pět oltářů. V roce 1732 byly na věž umístěny tři zvony: sv. Michala o váze 1200 kg, sv. Jana o váze 560 kg a sv. Valentina o váze 261 kg. Kostel byl v tomto roce zasvěcen sv. Michaelu Archandělovi. 

Kostel je součástí projektu Otevřené brány: https://otevrenebrany.cz/