Karlovský kostel

Velké Kralovice, U Kostela 274
+420 736 522 834

Kostel Panny Marie Sněžné byl postavený v polovině 18. století. Jedná se o zcela jedinečnou ukázku lidového baroka. Srubová konstrukce je kompletně vyrobena ze dřeva, vnější strany stěn včetně střechy jsou pokryty šindelem. Při stavbě nebyl použit jediný hřebík a veškeré spoje a upevnění včetně trámů jsou řešeny bukovými klíny. Půdorys kostela má zcela jedinečný tvar rovnoramenného kříže, a tudíž má tato stavba poměrně složitou konstrukci. Její obvod je zalomen do 24 úhlů. Nad středem kostela je barokní věžička s dvoustupňovou cibulovitou bání. Nejprve byly vnitřní prostory kostela bez nátěru, až později byl kostel vybílen a vyfládrován, neboli byla v něm provedena speciální olejomalba imitující dřevo. Tak je  interiér prakticky dochován až dodnes. Velká část interiéru je dochovaná z původního kvalitního barokního mobiliáře.

Kostel je součástí projektu Otevřené brány: https://otevrenebrany.cz/