Karlovské muzeum

Velké Karlovice, Velké Karlovice 267
+420 571 444 019

Karlovské muzeum leží 50 m od křižovatky „rozcestí Soláň“ ve směru na údolí Pluskovec.

Muzeum vzniklo před třiceti lety v kupeckém domě, který byl postaven v roce 1813. Napůl zděný dům postavil stavitel Jan Žák z Hážovic v architektuře lidového baroka. Někdy se nazývá podle posledního karlovského fojta a obchodníka Karla Barviče – Barvičův dům.

Stálá expozice muzea je věnována historii obce, salašnictví, lidové řemeslné výrobě. K vidění je zařízená kuchyně, karlovský kroj a karlovský betlém od J. Kacerleho. Součástí je ucelený soubor prací lidových řezbářů M. Žitníka, J. Petřeka a F. Gajdy. Expozici také tvoří výrobky dvou zaniklých skláren a stálá galerie čtyř malířů ze Soláně – A. Schneiderky, K. Hofmana, J. Kobzáně a F. Podešvy. V podkroví muzea je galerie, kde probíhají sezónní výstavy.

Správcem muzea je obecní úřad ve Velkých Karlovicích