Evangelický kostel Horního sboru

Vsetín, Palackého 156/17
+420 571 411 722

Roku 1827 byla v těsné blízkosti dosavadního evangelického kostela konfese augšburské vybudována nová modlitebna pro helvétskou konfesi. Současnou podobu s novorenesančním portálem získala v roce 1892 podle návrhu Dušana Jurkoviče, který byl tehdy asistentem místního stavitele Michala Urbánka. Jednalo se o jeho první vlastní projekt ve Vsetíně. Na rozdíl od staršího kostela však zůstal nový kostel i nadále bez věže. Evangelický kostel Horního sboru stojí v bezprostřední blízkosti evangelického kostela Dolního sboru. Ke sloučení obou konfesí došlo v roce 1918 v jedinou církev českobratrskou evangelickou.