Evangelický kostel Dolního sboru

Vsetín, Palackého 153
+420 571 411 727


Hned po vydání tolerančního patentu byl ve Vsetíně postaven první toleranční kostel, nyní Evangelický kostel Dolního sboru. Byl postaven v souladu s tehdejším císařským nařízením, které ukládalo kostel stavět stranou silnice, bez věže a zvonů. Vznikla tak nízká, tmavá budova se šindelovou střechou a dvěma plechovými kohouty na střeše a s jedním malým oknem v průčelí a několika okny na bočních stěnách. Až v letech 1881 – 1882 byl kostel pomocí sbírek v celé monarchii a za velkých finančních obětí upraven podle plánů tehdejšího vsetínského architekta Michala Urbánka. Věž kostela má 37,5 metru a tři zvony pro věž byly ulity v německé Bochumi. Evangelický kostel Dolního sboru (dříve luterské či augsburské konfese) je jedním z mála dochovaných tolerančních kostelů.