Dřevěný kostel Nejsvětější Trojice s lapidáriem

Valašské Meziříčí, Sokolská
+420 571 611 764

Kostel pocházející z konce 16. století byl renesančním hřbitovním kostelem, ale v 18. století k němu byla přistavěna dřevěná loď s ochozem v lidovém stylu. Dnes je v něm lapidárium renesančních a barokních náhrobních kamenů. Otevřeno je v červenci a srpnu ve dnech čtvrtek – neděle.

Památkově chráněný polodřevěný kostel je příkladem provinciální slohové církevní stavby ze 16. století s přístavbami z období baroka. Návštěvníci mohou shlédnout kamenická a sochařská díla pocházející z poloviny 16. až z počátku 20. století, která souvisí s místním prostředím, popřípadě s regionem v širším slova smyslu. Nejstarší funebrální památkou je nástěnný náhrobek dcery rytíře Jana Žernovského ze Žernoví z roku 1584. Plastiky vypovídají o charakteru dobové kamenické a sochařské produkce a jsou ilustrativní ukázkou dochovaného památkového fondu