Baťova naučná stezka

Baťova naučná stezka je dlouhá cca 16 km a vede ze Vsetína, místní části Jasenice směrem na Vsacký Cáb a k Cábskému jezírku. Na 12 zastaveních představuje místní přírodní zajímavosti a historii této části Vsacka. Na stezce potkáte přírodní památky Louka pod Rančem (chráněná květná louka), Halvovský potok (jedlobukový porost) a přírodní rezervaci Kutaný (pralesovitý jedlobukový porost).

Zdroj: Město Vsetín